x
popupbanner
Re-Roll

TỈ LỆ ROLL THÔNG THƯỜNG

Level
1 Vàng
(29 tướng)
(22 tướng)
(18 tướng)
(12 tướng)
(10 tướng)
1
100%
0
0
0
0
2
100%
0
0
0
0
3
75%
25%
0
0
0
4
55%
30%
15%
0
0
5
45%
33%
20%
2%
0
6
35%
35%
25%
5%
0
7
24%
35%
30%
10%
1%
8
15%
25%
35%
20%
5%
9
10%
15%
30%
30%
15%
Ads here

TỈ LỆ ROLL RA TINH ANH

Level
1 Vàng
--
--
--
--
--
1
100%
0
0
0
0
2
100%
0
0
0
0
3
100%
0
0
0
0
4
60%
40%
0
0
0
5
40%
55%
5%
0
0
6
15%
45%
40%
0
0
7
15%
45%
40%
0
0
8
0%
15%
45%
40%
0
9
0%
0%
15%
45%
40%
Ads here