x
1
Búp Bê
1
1
Luyện Rồng
1
4
Thây Ma
3
/
4
/
5
3
Tà Thần
2
/
3
/
4
/
5
2
Đấu Sĩ
2
/
4
/
6
2
Tái Tạo
2
/
4
/
6
2
Bí Ẩn
2
/
3
/
4
/
5
1
Thuật Sĩ
2
/
4
1
Long Tộc
3
/
5
1
Ma Pháp Sư
2
/
4
/
6
1
Quân Đoàn
2
/
4
/
6
/
8
Tướng chủ lực
Chúng tôi sẽ hoàn thành sớm
Đội hình meta

Hướng dẫn chơi đội hình Thây ma tà thần

Update: 5 tuần trước
Phiên bản: now
Tác giả: Lộc Lê
Chia sẻ

Giới thiệu

.

Đội hình

Kalista Kalista

Nunu & WillumpNunu & Willump

Brand Brand

Fiddlesticks Fiddlesticks

VolibearVolibear

Heimerdinger Heimerdinger

Ivern Ivern

GwenGwen

Lối Chơi

.

Ưu Điểm

.

Nhược điểm

.

Trang Bị

Heimerdinger Heimerdinger

  • Cuồng Đao GuinsooCuồng Đao Guinsoo
  • Găng Bảo ThạchGăng Bảo Thạch
  • Ngọn Thương ShojinNgọn Thương Shojin

Nunu & WillumpNunu & Willump

  • Quyền Năng Khổng LồQuyền Năng Khổng Lồ

Kalista Kalista

  • Cuồng Cung RunaanCuồng Cung Runaan

Brand Brand

  • Mũ Phù Thủy RabadonMũ Phù Thủy Rabadon