loading...

loading...

Zoe Đtcl

Giá3 tiền
Tộc/Hệ
Xếp hạng:-
Máu600 / 1080 / 1944Mana30Atk Dame40 / 72 / 130Tốc độ đánh0.70Kháng phép20Giáp20Tầm đánh

Kĩ Năng

Virus Rắc Rối

Mana: 30

Zoe phóng ra một bong bóng vào kẻ địch chưa bị lây nhiễm gần nhất, khiến họ bị nhiễm một loại virus gây @[email protected] sát thương phép trong @[email protected] giây. Kẻ địch bị lây nhiễm phải nhận thêm @PercentDamageIncrease*[email protected]% sát thương.

Damage400/600/1100PercentDamageIncrease0.10000000149011612/0.10000000149011612/0.20000000298023224

Tộc Hệ

Thần Đồng
Các Thần Đồng tạo ra những trang bị ngẫu nhiên được nâng cấp với các hiệu ứng mạnh mẽ. Bất kỳ tướng nào cũng có thể sử dụng các trang bị này, nhưng chúng sẽ hỏng sau mỗi trận chiến.

(@[email protected]) Tạo ra @[email protected] trang bị mỗi vòng
3
desc
5
desc
Annie
Lulu
Zoe
Nunu & Willump
Poppy
Siêu Lừa
(@[email protected]) Một lần mỗi giao tranh khi xuống dưới @[email protected]% Máu, tạo ra một hình nhân thế mạng, sau đó dịch chuyển đến một vị trí an toàn và hồi lại @[email protected] Máu.
(@[email protected]) Khi hình nhân của Siêu Lừa bị phá hủy, nó sẽ gây choáng kẻ địch vừa hạ nó trong @[email protected] giây.
2
desc
3
desc
Jinx
Ekko
Zoe
Tin Tặc
Tin Tặc nhận Hút Máu Toàn Phần và lập trình ra H4ckerr!m. Bất kỳ đơn vị nào được đặt vào ô kỵ sĩ sẽ được H4ckerr!m kéo ra tuyến sau đội hình địch và trở nên không thể bị chỉ định trong @[email protected] giây đầu tiên của giao tranh.

(@[email protected]) @Omnivamp*[email protected]% Hút Máu Toàn Phần

Hút Máu Toàn Phần: hồi lại máu bằng một phần lượng sát thương gây ra.
2
desc
3
desc
4
desc
Zed
Zoe
LeBlanc

Đội Hình Đi Kèm

S
H
Zed - Aurelion Sol Nhẫn giả cưỡi rồng
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
★★
1
2
3
2
3
2
2
Chi Tiết

Nâng Cấp Rồng Thần Và Mẹo Bổ Trợ